Công ty TNHH tư vấn và đầu tư BĐS Lam Linh

6 tháng, Thanh Hóa thu hút được 33 dự án đầu tư trực tiếp

6 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa thu hút được 33 dự án đầu tư trực tiếp, với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 8.900 tỷ đồng và hơn 131 triệu USD.

Trong 33 dự án đầu tư trực tiếp, có 24 dự án đầu tư trong nước, 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án trên 8.900 tỷ đồng và hơn 131 triệu USD, lần lượt gấp 2,2 lần và 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh tăng vốn 43,4 triệu USD cho 03 dự án; tiếp nhận 06 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ không hoàn lại với tổng vốn khoảng 5,1 triệu USD. Trong đó, có một số dự án lớn như: Dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tại Khu công nghiệp số 4, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn; Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương tại xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn; Dự án Nhà máy Nghi Sơn Global và một số dự án khác.

Theo : Truyenhinhthanhhoa.vn

TAGS:

    Dự án mới