Công ty TNHH tư vấn và đầu tư BĐS Lam Linh

Dự án khu DVTM chợ Chiều – TT. Hậu Lộc

 • png
  Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
 • png
  UBND huyện Hậu Lộc
 • png
  Diện tích quy hoạch: 20000 ha m2
 • png
  Khu dịch vụ thương mại
 • png
  200 m2

Tổng quan

Dự án khu dịch vụ thương mại Chợ Chiều được đầu tư xây dựng trên khu đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 là Khu dịch vụ thương mại thị trấn Hậu Lộc. Diện tích dự án là 11.040 m2, trong đó đất công ích (phần đất thị trấn quản lý làm nơi cho tiểu thương họp chợ) là 5.813 m2 và phần đất mới là 5.228 m2. Mục tiêu chính của dự án: Xây dựng một khu dịch vụ thương mại bao gồm 2 khu chức năng: Giao dịch thương mại và chợ dân sinh.

Mặt bằng

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum, facilis beatae! Dolor, minima sapiente. Recusandae cum ad minima odit cumque possimus, alias perferendis similique omnis excepturi doloremque magni ducimus rem?

Chính sách - Ưu đãi

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum, facilis beatae! Dolor, minima sapiente. Recusandae cum ad minima odit cumque possimus, alias perferendis similique omnis excepturi doloremque magni ducimus rem?

Video dự án

TAGS:

  Dự án liên quan