Công ty Đầu tư & Phát triển Lam Linh

Vị trí
Mức lương
Loại hình
Hạn nộp
Thiết kế đồ họa
10 - 12 triệu / tháng
Toàn thời gian
30/11/2022
Nhân viên kinh doanh
20 triệu/tháng
Toàn thời gian
31/01/2022
Kế toán trưởng
15 tr/tháng
Toàn thời gian
31/12/2021
Nhân viên tư vấn
15 - 20 tr/tháng
Toàn thời gian
25/12/2021
Trợ lý giám đốc
25 tr/tháng
Toàn thời gian
18/12/2021