Công ty TNHH tư vấn và đầu tư BĐS Lam Linh

“Năm 2025, chúng ta sẽ có bản đồ giá đất đai”

Năm 2025, chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có bản đồ về giá đất đai. Khi hoàn thành xong việc đo đạc, các thửa đất đều thể hiện trên bản đồ địa chính, gắn với giá đất thu thập hàng ngày.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết tại buổi trả lời trực tuyến trên VnExpress chiều 19/8.

Theo đó, tại buổi trả lời trực tuyến trên, bạn đọc hỏi: Khái niệm giá đất phù hợp với giá phổ biến thị trường hiểu nôm na là giá đất sát với giá thị trường. Tuy nhiên, giá thị trường sẽ theo từng thời điểm, phụ thuộc vào quy luật cung – cầu. Đây là một giá trị biến động khó dự đoán. Hơn nữa, bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố vào ngày đầu năm thì làm sao sát với giá thị trường của từng thời điểm trong năm được?

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, tất cả vấn đề cần giải quyết ở đây là làm sao xác định sát giá thị trường trong điều kiện bình thường. Có mấy phương pháp, trước tiên là quá trình giao dịch đất đai, từ việc nhà nước giao đất là thị trường sơ cấp, cũng cần hướng đến chủ yếu là đấu giá, đấu thầu, thì sẽ sát thị trường.

Người dân tham gia giao dịch đất đai và nhà đầu tư bất động sản phải công khai trên sàn giao dịch, giá phản ánh đúng thị trường. Khi có giá phản ánh rộng rãi như vậy chính là giá chúng ta sẽ xác định được nó là giá trị của thị trường mang tính chất ổn định.

Còn hiện nay dựa vào 5 phương pháp định giá đất, cũng tìm cách có phương án dự báo, thống kê để quy đổi, chuyển từ tất cả biến động đó ra giá thị trường, nhưng giá thị trường đó còn nhiều sai lệch. thông qua hệ số biến động xác định biến động của thị trường.

Theo : Cafe F

TAGS:

    Dự án mới