Công ty TNHH tư vấn và đầu tư BĐS Lam Linh

Những chính sách có hiệu lực trong tháng 8/2022 người sắp mua nhà, xây nhà cần biết

Các chính sách liên quan đến việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS

Theo Điều 24, Nghị định số 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS), có 3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS gồm:

– Online: Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tại địa chỉ http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

– Thông qua hợp đồng giữa bên khai thác và cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường BĐS.

– Thông qua phiếu/văn bản yêu cầu.

Như vậy, người có nhu cầu khai thác thông tin về nhà ở và thị trường BĐS sẽ khai thác qua 3 hình thức trên, thay vì có thể khai thác cả qua mạng Internet hay qua mạng chuyên dùng như quy định cũ theo Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

Điều 7 Thông tư 01/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 bằng hình thức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở như sau:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới/sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa. Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới; 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

Điều 3 Thông tư này quy định tiêu chí được hỗ trợ nhà ở như sau:

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền – móng, khung – tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2.

3. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Điều 5 Thông tư này quy định thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở như sau

1. Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây:

a) Hộ nghèo dân tộc thiểu số;

b) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng;

c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;

d) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật);

đ) Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

e) Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

2. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau:

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;

b) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở – trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

Theo: CafeF.vn

TAGS:

    Dự án mới