Công ty TNHH tư vấn và đầu tư BĐS Lam Linh

Những địa phương lọt ‘câu lạc bộ ngân sách tỷ đô” sau 8 tháng đầu năm

Theo dữ liệu tổng hợp từ cục thống kê các địa phương, hiện nay, có 10 địa phương có số thu ngân sách từ 1 tỷ USD trở lên.

TP. HCM

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm của TP. HCM đạt gần 312.000 tỷ đồng, bằng 80,69% dự toán và tăng 21,34% so với cùng kỳ 2021.

Hà Nội

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội 8 tháng năm 2022 ước thực hiện 223.100 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm ước đạt khoảng 67.353 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán, tăng 31,2% so cùng kỳ. Bà Rịa – Vũng Tàu chưa công bố số thu ngân sách 8 tháng.

Hải Phòng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt 70.343,6 tỷ đồng, đạt 66,6% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 116,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bình Dương

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt 44.700 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh.

Hưng Yên

Đến hết tháng 8, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 44.400 tỷ đồng, đạt trên 227,5% dự toán HĐND tỉnh giao cả năm.

Quảng Ninh

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh 8 tháng đầu năm đạt 35.938 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, tăng 18%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,7 tỷ USD, tăng 8,47%.

Thanh Hoá

Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm của Thanh Hoá đạt xấp xỉ 35.000 tỷ đồng, vượt 23% so với dự toán năm 2022, tăng 54% so với cùng kỳ.

Đồng Nai

Theo Cục Thuế Đồng Nai, 8 tháng đầu năm 2022, toàn đơn vị thu ngân sách nhà nước được 28.870 tỷ đồng, đạt 75% dự toán pháp lệnh, nhưng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Vĩnh Phúc

Tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2022 của Vĩnh Phúc đạt 23.539,9 tỷ đồng, đạt 73,8% dự toán, tăng 8,92% so với cùng kỳ.

Theo : cafeF.vn

TAGS:

    Dự án mới