Công ty TNHH tư vấn và đầu tư BĐS Lam Linh

Thanh Hoá chủ trương lập quy hoạch 3 khu đô thị

3 khu đô thị mới nằm trong kế hoạch lập quy hoạch bao gồm: Khu dân cư Tân Hạnh, Khu đô thị mới phường Đông Hương tại thành phố Thanh Hoá và Khu dân cư mới phía Tây Quốc lộ 45 tại đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống.

Thanh Hoá chủ trương lập quy hoạch 3 khu đô thị

Ngày 15/2/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định số 1985 về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Hạnh, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hoá.

Trước đó, UBND thành phố Thanh Hóa có công văn số 164 ngày 11/01/2022 về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Hạnh. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Hạnh, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hoá.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định. Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết yêu cầu phải tuân thủ và có sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch; phù hợp giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất.

Cũng trong cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành quyết định số 1986 về chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Tây Quốc lộ 45 tại đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống.

Cụm khu công nghiệp tại cầu quan Nông Cống
Cụm khu ông nghiệp tại Cầu Quan Nông Cống

Trước đó, UBND huyện Nông Cống có tờ trình số 214 ngày 11/10/2021 về chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Tây Quốc lộ 45 tại đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 680 ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, thống nhất chủ trương và giao UBND huyện Nông Cống tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư mới phía Tây Quốc lộ 45 tại đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống; đồng thời cập nhật ranh giới và các nội dung của mặt bằng quy hoạch phân lô chi tiết các điểm dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Thành năm 2019 để nghiên cứu tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cùng ngày 15/2/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá có văn bản gửi số 1989 gửi các sở ban ngành về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hoá nhận được công văn số 80 ngày 11/02/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị và có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/3/2022.

Bình luận của bạn

Dự án mới