Công ty TNHH tư vấn và đầu tư BĐS Lam Linh

Thanh Hóa đưa 270 dự án ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022

Một số địa phương có nhiều dự án đưa ra khỏi danh sách đấu giá năm 2022 là: TP.Thanh Hóa với 35 dự án; huyện Đông Sơn 32 dự án; huyện Thiệu Hóa 29 dự án; huyện Quảng Xương 19 dự án; huyện Ngọc Lặc 22 dự án; huyện Nga Sơn 24 dự án…

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định bổ sung, điều chỉnh và đưa ra khỏi danh mục một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

Theo đó, có 270 dự án được đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 571,65 ha. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá 225,07 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 6.032,9 tỉ đồng. Nếu trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật thì còn hơn 3.400,8 tỉ đồng.

Một số địa phương có nhiều dự án đưa ra khỏi danh mục đấu giá năm 2022 là: TP.Thanh Hóa với 35 dự án; huyện Đông Sơn 32 dự án; huyện Thiệu Hóa 29 dự án; huyện Quảng Xương 19 dự án; huyện Nông Cống 12 dự án; huyện Thọ Xuân 12 dự án; thị xã Nghi Sơn 11 dự án; huyện Ngọc Lặc 22 dự án; huyện Nga Sơn 24 dự án…

Ngoài việc đưa hàng loạt dự án ra khỏi danh sách đấu giá đất năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng quyết định bổ sung 158 dự án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2022. Tổng diện tích đất theo quy hoạch là hơn 42 ha. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá 42,68ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu từ các dự án này khoảng 1.470,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật sẽ thu về cho ngân sách hơn 1.092,5 tỉ đồng.

Do đã bước vào thời điểm cuối năm 2022, nên đối với các dự án sẽ triển khai đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương thực hiện những công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định.

Đồng thời, rà soát, quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các nội dung liên quan đối với từng dự án; khi đấu giá cần lựa chọn tổ chức đấu giá có kinh nghiệm, năng lực và ưu tiên hình thức đấu giá trực tuyến. Các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất phải cam kết đến 31/12/2022 hoàn thành xong kế hoạch đấu giá năm 2022 đã được phê duyệt.

Đối với việc xây dựng giá đất, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa, và UBND cấp huyện xác định giá khởi điểm phải sát với giá thị trường để mang lại nguồn thu cao cho Ngân sách Nhà nước.

Nguồn: vneconomy.vn

TAGS:

    Dự án mới