Công ty Đầu tư & Phát triển Lam Linh

Thanh Hóa triển khai 67 dự án đầu tư lớn, trọng điểm năm 2023

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất ban hành danh mục 67 dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và giao đầu mối, theo dõi thực hiện các dự án cho các sở, ban, ngành, UBND các địa phương có liên quan.

Trong đó, có 21 dự án sử dụng vốn đầu tư công, với tổng mức đầu tư 16.288 tỷ đồng, trong đó có những dự án trọng điểm như: dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa (2.242 tỷ đồng); Đường Vạn thiện đi Bến En (1.181 tỷ đồng); Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, vốn vay World Bank (1.777 tỷ đồng).

Có 03 dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, là: Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch và nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận; Tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa – Sầm Sơn, đoạn Quảng Xương – Nghi Sơn; Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn.

Ngoài ra, còn 32 dự án đầu tư trực tiếp trong nước với tổng mức đầu tư hơn 103,5 nghìn tỷ đồng; 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; 1 dự án lựa chọn nhà đầu tư và 9 dự án có sử dụng đất lĩnh vực phát triển khu đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ danh mục các dự án lớn, trọng điểm được giao chủ trì đấu mối, theo dõi; định kỳ báo cáo về tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện với Chủ tịch tỉnh.

 

Theo: Đài truyền hình Thanh Hóa

 

TAGS:

    Dự án mới